Tažba prírodného kameňa

Tažba prírodného kameňa

tazba prirodneho kamena Andezitu

Hlavnou činnosťou firmy KAMENTA je okrem predaja kameňa aj ťažba kameňa –andezitu.
Andezit – je kameň vulkanického pôvodu s minimálnou nasiakavosťou, vysokou tvrdosťou a odolnosťou. Andezit z našej produkcie patrí k cenovo najdostupnejším materiálom a zároveň najpredávanejším v našej ponuke, vzhľadom na jeho slovenský pôvod a vysokú kvalitu.
Pretože sa ťaží vo viacerých lokalitách delíme ho podľa farebných odtieňov:

  • šedohnedý - dosiahnutá hrúbka po spracovaní ručným štiepaním 1-10 cm
  • hrdzavohnedý - dosiahnutá hrúbka po spracovaní ručným štiepaním 1-15 cm
  • hrdzavohnedý – dúhový - dosiahnutá hrúbka po spracovaní ručným štiepaním 1-3 cm

V snahe o čo najvyššiu kvalitu andezitového kameňa, využívame pri jeho ťažbe a spracovaní veľký podiel ručnej práce, kedy nedochádza k rozbitiu veľkoplošných platní ťaženého kameňa a teda sa jeho kvalita nijak nedegraduje.
Priemerná ročná ťažba kameňa je 2500 ton/ročne z každej lokality.