Spracovanie kameňa na obklady, dlažby

Spracovanie kameňa na obklady, dlažby

tazba prirodneho kamena Andezitu

V snahe dosiahnúť čo najlepšiu cenu výsledného produktu, kameň dovážame priamo z lomov a spracovávame ho prostredníctvom vlastných výrobných zdrojov.

Medzi najbežnejšie metódy spracovania sú:
- spracovanie kameňa štiepaním-obklady a dlažby nepravidelného tvaru, kameň na murovanie
- ručným a strojovým sekaním-dlažobné kocky, hranoly, obrubníky
- rezaním
- omielaním

Spracovaný kameň sa ďalej triedi podľa veľkosti a hrúbky. Štiepaný kameň s rovným povrchom sa ukladá na palety a je ponúkaný vo forme dlažieb rôznych hrúbok podľa požiadavky na záťaž. Kameň s nerovným povrchom je používaný ako obklad, kedy samotný nerovný povrch vytvára požadovanú priestorovú plastickosť obkladu.
Ostané materiály sú po spracovaní expedované okrem paliet aj v drôtených košoch resp. sypké materiály vo veľkoobjemových vakoch tzv. Big Bagoch.