Doprava a rozvoz kameňa

Doprava a rozvoz kameňa

doprava prirodneho kamena

Pre našich zákazníkov samozrejme ponúkame rýchle dodávky u nás zakúpeného kameňa. Dopravu zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných prepravcov po celej Slovenskej republike a susedných štátov.
Dopravu zabezpečujeme pre akékoľvek množstvá objednávok.

Pre našich zákazníkov sa snažíme zabezpečiť čo najlacnejšiu dopravu kameňa prostredníctvom vyťažovacích trás nákladnej prepravy, čo sa nám veľmi dobre darí najmä do okresov Bratislava, Trnava, Malacky, Piešťany, Nitra, Komárno, kam takmer denne expedujeme náš tovar.

Orientačné ceny dopravy - KAMENTA 2019.

Objednávka - v tonách (t)
Náklady na dopravu za 1km (obvykle sa počíta cesta tam aj späť)
do 1,3 t - dodávka
0,40 € bez DPH
do 3,6 t - auto s hydr.rukou
0,90 € bez DPH
do 6,0 t - bez hydr.ruky
1,20 € bez DPH
do 9,0 t - auto s hydr.rukou
1,30 € bez DPH
do 24 t - kamionová doprava
1,30-1,60 € bez DPH

Uvedený cenník je orientačný a slúži len na informatívny výpočet pre zákazníka.
Nakoľko sa ceny v dnešnej dobe rýchlo menia a sú taktiež závislé od prejazdov cez mýtny systém, dĺžky trasy a pod., presnú kalkuláciu požadovanej dopravy na určené miesto Vám obratom zavoláme na základe Vašej objednávky.

Menšie objednávky doručujeme cez kuriérske služby, kde je cena závislá od objednaného množstva a miesta dodania. Autá kuriérskych služieb sú vybavené hydraulickým čelom, pomocou ktorého sa paleta z auta zloží.

Vykládka tovaru je na požiadanie pomocou hydraulického ramena, resp. ak vozidlo túto možnosť neposkytuje, je nutné si zabezpečiť na mieste doručenia vlastné prostriedky (vz.vozík, potrebné množstvo osôb pri ručnej vykládke).
Každú situáciu ako napr. stav prístupovej cesty, jej šírku, stav podložia a pod. je potrebné ohlásiť vopred a podať čo najpresnejšie informácie aby sa na túto skutočnosť dopravca vedel pripraviť.
Doprava tovaru a jeho vykládka je vždy vecou individuálneho dojednania.