Copyright

Copyright

Všetok obsah publikovaný na webových stránkach www.kamenta.sk je chránený autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akýkoľvek obsah a jeho časti umiestnený na webových stránkach www.kamenta.sk (zvlášť popisy produktov,fotografie a iné vyzobrazenia, ako aj rozdelenie kategórií a iných parametrov) nesmie byť kopírované akoukoľvek formou bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.